Bērnu laukumi

Bērniem rotaļu laukumi nereti ir otrās mājas, kur tiek pavadīts brīvais laiks un izturēti pirmie cīniņi, aizstāvot savas rotaļlietas. Bērnu rotaļu laukumi Salacgrīvas novadā ir izveidoti un pieejami visām bērnu vecuma grupām. Visas bērnu rotaļu laukumu iekārtas ir veidotas tā, lai tās rosinātu bērnu fantāziju un radošo domāšanu,  kā arī palīdzētu bērniem atīstīt ne tikai koordināciju un veiklību, bet arī spēku un izturību.

Pastāsti citiem