Atrašanās vieta
Lat: 57.753668, Lon: 24.359173

Keramikas skulptūra "Pārcēlājs"

Par godu Salacgrīvas 80 gadu jubilejai uzbūvēja un apdedzināja ugunsskulptūru, kas pēc tam kā labiekārtojuma elements priecē salacgrīviešus un tūristus. Tās autors ir mākslinieks Imants Klīdzējs.

Deviņās dienās Salacgrīvā, Salacas kreisajā krastā, vecā tilta vietā, tapa 2,5 metrus augsta akmens masas skulptūra.

Pārcēlājs ar roku atspiedies pret zemi, jo laiki ir grūti – vēji, lieti un sniegs, bet viņam jāstāv stingri, jābūt stabilitātes garantam. Otrā rokā viņam ir airis, plosta ķeksis vai varbūt pilsētas karogs?

Pārcēlājs nav tikai izdomāta leģenda, savulaik par pārcēlāju strādājis Roberta Spuriņa (Bubja) tēvs.

Kādēļ "Pārcēlājs"?

Salacgrīva kā miests sākusi veidoties 19. g. 70 gados, kad Salacas kreisā krasta zemes piederējušas Svētciema muižai, bet labais krasts bija Vecsalacas muižas īpašums. Satiksmi starp abām pusēm līdz pat 1923. g. uzturēja tikai ar pārceltuves palīdzību. Tikai pēc tam katru pavasari sāka būvēt un atjaunot koka tiltu.

Pastāsti citiem
Kontakti
Telefons: +371 64041254
E-pasts: info@visitsalacgriva.lv
Mājas lapa: www.visitsalacgriva.lv