Salacas upe

Pēc lieluma piektā Latvijas upe, kura iztek no Burtnieku ezera un ir 94,4 km gara. Salaca ir dabas parka "Salacas ieleja" pamats,viena no gleznainākajām Latvijas upēm ar izcilām dabas vērtībām. Tā ir nozīmīgākā dabīgo lašu nārsta upe Latvijā. Tai piešķirts laša indeks upes (salmon index river) statuss. Salacas upe ir licencēta.

Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā “Salaca I” tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacusnleniusculus), kā invazīvas sugas skaitu. 

 

Neskaitot makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upe sniedz daudz iespēju atpūtniekiem:

  • Vairākās atpūtas vietas;
  • laivošana (pieejamas 6 laivu nomas);
  •  neaizmirstami apskates objekti (klintis);
Pastāsti citiem